Grafeksport

Dra i hjørnet nederst til høyre for å tilpasse størrelsen av grafen

Figur 2.4.3 Fordeling mellom kvinner og menn

Figur 2.4.3: Figuren viser fordeling mellom kvinner og menn i Enova.