Skip to main content
1.1

Administrerende direktørs beretning

Lederens overordnede vurdering av de samlede resultatene, ressursbruk og måloppnåelse for 2023 i forhold til avtalen med Klima- og miljødepartementet.

Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova

Djerve tak i usikker tid

Usikkerheten ligger over oss, og for mange er de økonomiske rammene strammere enn før. Likevel tar enkeltpersoner, bedrifter og industrien risiko og satser nytt, for å sikre oss en tryggere fremtid.

 

Det er vi imponerte over. 

Året vi legger bak oss var preget av et mørkt nyhetsbilde, dominert av oppslag om inflasjon, rentehevinger, oppblussing av konflikter i Midtøsten og krig i Europa. I urolige tider som dette er det viktig å holde stø kurs, bruke de ressursene vi har klokt og samtidig skape nye muligheter. Både for å strekke oss etter ambisiøse kortsiktige mål, men også for å nå de store forpliktelsene mot 2050 og et nullutslippssamfunn.

I den omstillingen vi skal igjennom er Enova gitt en viktig rolle, og den skal vi forvalte med klokskap.

Det er nødvendig i den uoversiktlige situasjonen som møter oss i dag, og i det viktige maratonløpet vi står overfor for å endre måten vi lever på.

Et laboratorium for fremtiden

Norge er et land rikt på ressurser, både i form av kompetanse og økonomisk løfteevne. Samtidig er vi uløselig knyttet til de internasjonale prosessene som pågår for omstilling, og på denne måten skal Norge lykkes med å redusere klimagassutslippene.

Landet vårt står bak rundt 0,1 prosent av verdens utslipp. Men, på grunn av det samfunnet vi er og de ressursene vi har, kan Norge bidra med mye mer. Være et slags fullskala laboratorium for hvordan fremtidens lavutslippssamfunn skal se ut.

Kanskje til og med et forbilde.

I hvert fall en pådriver.

Når jeg ser den omstillingsevnen, risikoviljen, initiativene som tas, og alle de store og små mulighetene som gripes fatt i, mener jeg vi ligger godt an til 2050.

Varmere motor

Enovas motor blir sterkere, kraftigere, og mer finslipt for hver dag, og vi bidrar til at norsk næringsliv stadig leverer nye prosjekter. 

I 2023 ga Enova støtte til rundt 6000 prosjekter i norsk næringsliv, og over 35 000

til husholdninger gjennom Enovatilskuddet. Innsatsen gir et forventet utslippskutt på 392 000 tonn CO2-ekvivalenter. 

Det skal vi ta med oss inn i det nye året.

Enova som organisasjon må også evne å utvikle seg og tenke nytt.

Vi har gjennom 2023 gjort store løft i digitaliseringen, som gjør oss i stand til å bli ytterligere datadrevet. Det er også godt å se at vi evner å tiltrekke oss nye talenter, som tar med seg verdifull kompetanse og engasjement inn i det Enova vi skal bygge for fremtiden.

VISUELL PAUSE

I 2023 ga Enova støtte til en rekke spennende prosjekter, og i løpet av året ble også flere tidligere prosjekter realisert:

Elfly Gruppen

El-sjøfly

Elfly Gruppen skal utvikle verdens første kommersielle el-sjøfly. Flyet skal prøves ut på Vestlandet i løpet av 2025.

El-sjøfly

1
Solceller

Solceller

I 2023 søkte dobbelt så mange huseiere på støtte til solceller, i forhold til året før som også var et rekordår.

Solceller

2
Fosslia Omsorgssenter

Omsorgssenter

I bakken under Fosslia Omsorgssenter ligger det 16 energibrønner, som henter både varme og kjøling direkte fra fjellet.

Omsorgssenter

3
Gåsø Høvding

«Gåsø Høvding»

Verdens største brønnbåt «Gåsø Høvding» ble døpt i 2023. Båten kan laste mer enn tusen tonn levende fisk i timen, og er stor nok til at man kan lande et rutefly på dekk.

«Gåsø Høvding»

4
utslippsfri aluminium

Utslippsfri aluminium

Hydro skal videreutvikle en banebrytende teknologi for utslippsfri aluminium, HalZero.

Utslippsfri aluminium

5
Gyproc

Helelektrisk gipsplatefabrikk

I 2023 åpnet Gyproc, verdens første helelektriske gipsvarefabrikk.

Helelektrisk gipsplatefabrikk

6
Elektrifisering av tungtransport

Elektrifisering av tungtransport

I 2023 ga Enova 60 millioner kroner i støtte til å bygge ladestasjoner for tungtransporten. I alt 19 nye stasjoner for underveislading fra Trondheim og sørover.

Elektrifisering av tungtransport

7

Nærmere målgang 

Når vi går inn i det nye året nærmer vi oss en viktig målgang for Enova, det siste året før ny avtaleperiode. 

Avtalen vi skal forhandle nå går fra 2025 til 2028, en helt avgjørende periode. Når vi er ferdig med neste avtaleperiode, har vi for alle praktiske formål utløst alle de prosjektene som skal være med å nå 2030-målet. 

Gjennom klimaloven forplikter Norge seg, både på kort og lang sikt, og som virkemiddel for å nå omstillingen har Enova ansvar for å bygge bro mellom det korte- og langsiktige. 

Den balansegangen vil bare bli viktigere fremover. 

VP

Dramatisk utvikling 

Det jeg ikke kunne ha forutsett i min første tid i Enova er den dramatiske utviklingen i forståelsen av sammenhengen mellom energisystemet og klimautfordringen i befolkningen. Det gir meg håp. 

Bevisstheten rundt klimautfordringen har i løpet av min periode i Enova vært gjenstand for en dramatisk utvikling. Da jeg som student på NTH for 40 år siden valgte varmepumpe som hovedfag, var det få som hadde hørt det ordet. Nå bruker vi det nesten til daglig i Enova, og i samfunnet ellers. 

Det opplever jeg personlig som ganske sterkt å være vitne til. 

I dag er det 1,1 millioner varmepumper i drift i Norge, ifølge Norsk Varmepumpeforening (NOVAP). 

Mer ansvar 

Vi går ut av dette året med mer ansvar og tillit, med et økt budsjett på 43 prosent fra 2023, og med over 8,3 milliarder kroner til disposisjon det kommende året. 

Vi ser derfor frem mot et 2024 hvor den økte rammen, sammen med mandatet vårt, gjør at vi må føle ekstra på ansvaret vi har for at Norge skal nå sine forpliktelser. 

Tiden går raskt mot 2050, og vi har mye igjen for at klimamålene skal nås. Vi kjenner på ansvaret og skal jobbe hardt for at norsk næringsliv er i front på utvikling og bruk av ny klimateknologi.