Skip to main content
1

Tenk fremtid nå.

Velkommen til Enovas årsrapport for 2023. Enova skal bidra til raskere omstilling til lavutslippssamfunnet. I rapporten kan du lese om Enovas resultat og virksomhet, møte ledestjerner, medarbeidere og se flere av de spennende prosjektene vi har jobbet med.

Resultat for 2023

Utslippsresultat
0 ktonn CO2
Innovasjonsresultat
0 MNOK
Totalt disponert
0 MNOK
Antall prosjekter
0 Antall

Se markedsutvikling per sektor

Jobbe i Enova – en fremoverlent organisasjon

Enova holder til på Powerhouse i Trondheim. Her jobber 98 ansatte mellom 23 og 65 år. Som ansatt i Enova får du jobbe med Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. I nært samspill med markedet skal Enova bidra til at ny klima- og energiteknologi utvikles og tas i bruk i alle sektorer i samfunnet. For å lykkes med det har vi høye ambisjoner for utviklingen av egen organisasjon, ikke minst å bli en datadrevet organisasjon for å kunne levere enda bedre på oppdraget vårt. Enova tilbyr spennende utfordringer og muligheter i en kunnskapsintensiv virksomhet, fylt med stort engasjement og utviklingsvilje. Arbeidsmiljøet i Enova kjennetegnes av dyktige og engasjerte medarbeidere som ønsker å lykkes sammen. 

Les mer om organisasjonen

Årets mediebilde

Mye markedsaktivitet har medført at Enova har vært svært synlig i mediebildet i 2023. Vi gir deg en smakebit på pressemeldinger og nyhetssaker som har preget medieåret. Du kan bevege deg gjennom året ved hjelp av den svarte markøren på tidslinjen.