Tabelleksport

Reduserte klimagassutslipp, energiomlegging, energi- og klimateknologi (1428.50)

Beholdninger rapportert i likvidrapport Note Regnskap 2023
Inngående saldo på oppgjørskonto i Norges Bank
13 138 837 592
Endringer i perioden
2 820 111 334
Sum utgående saldo oppgjørskonto i Norges Bank
15 958 948 926