Tabelleksport

Tildelinger av midler til Klima- og energifondet i regnskapsåret 2023

Utgifts-kapittel Kapittelnavn Post Posttekst Årets tildelinger
1428 Reduserte klimagassutslipp, energiomlegging, energi- og klimateknologi 50 Overføring til Klima- og energifondet 4 947 558 000
1428 Midlertidig ordning for energitilskudd til næringslivet 51 Overføring til Klima- og energifondet 1 200 000 000