Tabelleksport

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12)

Konto Tekst Note 2023 2022 Endring
64.14.03 Ordinære fond 1428.50
15 958 948 926 13 138 837 592 2 820 111 334
Ordinære fond 1428.51
2 107 424 062 1 132 585 467 974 838 595
SUM ordinære fond
18 066 372 988 14 271 423 059 3 794 949 929
81.14.03 Beholdninger på konto i Norges Bank 1428.50
15 958 948 926 13 138 837 592 2 820 111 334
Beholdninger på konto i Norges Bank 1428.51
2 107 424 062 1 132 585 467 974 838 595
Sum beholdninger på konto i Norges Bank
18 066 372 988 14 271 423 059 3 794 949 929
Beholdninger på konto i Sparebank1 SMN
-