Tabelleksport

Midlertidig ordning for energitilskudd til næringslivet (1428.51)

Beholdninger rapportert i likvidrapport Note Regnskap 2023
Inngående saldo på oppgjørskonto i Norges Bank 1 132 585 467
Endringer i perioden 974 838 595
Sum utgående saldo oppgjørskonto i Norges Bank 2 107 424 062