Tabelleksport

Balanse for Klima- og energifondet 2023

Note 2023 2022
Innestående Norges Bank 1428.50
15 958 948 926 13 138 837 592
Innestående Sparebank1 SMN
Innestående Norges Bank 1428.51 energitilskudd
2 107 424 063 1 132 585 467
SUM EIENDELER
18 066 372 988 14 271 423 059
Klima- og energifondets kapital
18 066 372 988 14 271 423 059
SUM FONDSKAPITAL OG GJELD
18 066 372 988 14 271 423 059