Skip to main content
4.3.6

Disse går foran – I førersetet for klimamålene

Som en av Norges største transport- og logistikkaktører, er de en stor del av utslippsproblemet – og løsningen. Det tar Posten på aller største alvor. Ikke fordi de må, men fordi de vil.

En intervjuserie som løfter frem innovative og modige mennesker og bedrifter som går foran og flytter bedriften, bransjen og Norge inn i fremtiden.

Hege Sagplass i Posten Bring

I førersetet for at Norden når klimamålene sine

Siden 2010 har de jobbet systematisk med å kutte klimagassutslippene sine, og bærekraft har blitt en integrert del av forretningsmodellen deres. Det krever at hele organisasjonen er med. Fra frontlykt til bakluke – fra driftsteknikere på terminalene til postbudene som bytter ut dieselbilen sin med en moped. Det er de som er de virkelige heltene, ifølge seniorrådgiver Hege Sagplass.

Det er likevel henne, Hege Sagplass, som Enova og Posten ønsker å trekke frem som en ledestjerne. Hun har jobbet i Posten siden 1988, og vært en viktig brikke i omstillingen til det lavutslippsselskapet Posten er i ferd med å bli. En foregangsbedrift som går foran.

Som en stor transport- og logistikkaktør er vi en del av utslippsproblemet – og derfor en del av løsningen.

Når og hvordan startet engasjementet ditt for klima og miljø?

Det er nok over 10 år siden, i 2009. Da ønsket konsernet å satse på klima- og miljø, og de opprettet derfor en egen enhet. Det var litt tilfeldig at jeg havnet akkurat i den enheten, men det ble et lykkelig sammentreff. For klima og miljø ble raskt mer enn bare en jobb for meg – det ble et stort interessefelt. Å ha en jobb hvor man virkelig er med på å gjøre en forskjell, er utrolig inspirerende.

Hvordan ser en typisk dag og en typisk uke ut?

Hverdagen er hektisk, gøy og varierende. Jeg jobber i et lite team som har det overordnede ansvaret for det helhetlige bærekraftarbeidet i konsernet. Arbeidsoppgavene inkluderer alt fra å utforme strategier, sette mål og følge dem opp. Jeg er også fagrådgiver for de ulike divisjonene våre, for ledelsen og for styret. Vi bygger også ulike verktøy for å følge opp

og dele beste praksis internt og vi deltar i en rekke eksterne prosjekter. Det er viktig at vi deler erfaringer på tvers.

Postbud i Paxter

Hvorfor ønsker Posten å gå foran på veien mot lavutslippssamfunnet?

Vi har jobbet systematisk med bærekraft i over 10 år nå. For oss handler bærekraft om det fotavtrykket vi lager i verden, men også om vår konkurranseevne. Vi er en stor transport- og logistikkaktør og derav en del av utslippsproblemet. Men også en del av løsningen. Det er derfor vi vil sitte i førersetet, og være en pådriver for at Norden når sine klimamål.

Vi mener også at det er en forretningsmessig nødvendighet. Derfor er «best på bærekraftig verdiskaping» ett av våre tre hovedmål. Det betyr at vi skal være en ansvarlig samfunnsaktør og arbeidsgiver, vi skal være i front i det grønne skiftet. Med andre ord: vi skal bidra til langsiktig verdiskaping – uten at dette går utover fremtidige generasjoner.

Fortell litt om arbeidet dere har gjort de siste årene?

I 2009 satte Posten (konsernet) klima og miljø på agendaen for første gang, og vi utarbeidet våre første klima- og miljømål. Ambisjonen vår da var å redusere CO2-utslippene våre med 30 prosent innen 2015, noe vi oppnådde allerede i 2014. Da satte vi oss et nytt mål om å redusere med 40 prosent innen 2020. Dette nådde vi 2016. Totalt har vi – per 2021 – redusert CO2-utslippene våre med 51 prosent – sammenlignet med 2012.

Vi satte oss også tidlig mål om at vi skal være med å etterspørre, teste og ta i bruk ny teknologi. I 2010 kjøpte vi derfor de 20 første elektriske Ford Connect i Europa. Dette ble på en måte startskuddet for utskiftningen av våre fossile kjøretøy. Siden den gang har vi vært først ute med å pilotere og ta i bruk ny teknologi så fort den har vært tilgjengelig – både når det gjelder elektriske og gassdrevne kjøretøy. Et annet eksempel er at vi 2018 var den første aktøren til å ta i bruk store elektriske varebiler fra Volkswagen.

Posten biler

Hva er du ekstra stolt av at dere har fått til?

Det er veldig mye å være stolt av. Men det jeg kanskje er aller mest stolt av, er alle ledere og medarbeidere som hver dag bidrar til at vi reduserer våre utslipp. Vi har over flere år testet mange ulike elektriske kjøretøy og ikke alle har vært like suksessfulle, for å si det sånn. Å ta i bruk ny teknologi kan være svært krevende. De fungerer sjeldent optimalt med en gang. Men jeg opplever stor entusiasme og evne til å løse de utfordringene som oppstår. Så all honnør til alle som hver dag bidrar til at vi kan levere våre tjenester med så lave utslipp som mulig – enten det er driftstekniker på en terminal, en leder som faser ut fossile kjøretøy, eller et postbud som bytter ut dieselbilen med moped. Dette er de virkelige heltene.

I dag har vi Norges største kjøretøypark med over 2 500 fossilfrie kjøretøy, 600 mopeder, 1 300 elektriske varebiler, over 30 elektriske lastebiler, 60 biogass-lastebiler og 530 lastebiler på HVO i Sverige. Totalt gir dette en fossilfri andel på 43,9 prosent.

En annen ting som jeg er svært stolt av, er at Posten er det eneste selskapet i Norge som kan vise til at vi allerede kutter utslipp i tråd med Parisavtalen to år på rad (i PWC’s klimaindeks). Attpåtil under en pandemi, hvor vi hadde rekordstore volumer.

Hva er de største utfordringene dere har møtt?

Utfordringene har vært mange, men de aller største usikkerhetene har vært knyttet til ulike rammebetingelser, forutsigbarhet for varighet og størrelse for insentiver og støtteordninger. En så stor aktør som Posten og Bring skifter ikke ut ett og ett kjøretøy, vi gjennomfører årlig anskaffelser på mange hundre kjøretøy. Å vite at TCO-analysene våre stemmer, fra vi planlegger anskaffelser til vi tar i bruk kjøretøyene, er derfor helt avgjørende.

Posten lastebil

Hvordan kan innsatsen dere gjør, være til inspirasjon eller hjelp for andre?

Vi har i alle år sagt at vi skal gå foran, ved å etterspørre, teste og ta i bruk ny teknologi. Og på den måten etablere et marked for fossilfrie kjøretøy, og vise at teknologien er moden og kan tas i bruk. Det vet jeg har vært til hjelp og inspirasjon for mange.

50 prosent av utslippene i konsernet kommer fra kjøpt veitransport. Derfor er det avgjørende at vi får konkurransedyktige, fossilfrie kjøretøy på markedet. Et eksempel på dette er på Svalbard. Der har vi nå kun elektriske kjøretøy, inkludert verdens nordligste elektriske lastebil. Dette har vi blant annet gjort for å vise at det er mulig – elektriske kjøretøy kan benyttes under alle klimatiske forhold.

Hvor ser du for deg at Posten er om 5-10 år?

Jeg er en stor teknologioptimist og tror at vi frem mot 2030 vil ha omstilt store deler av kjøretøyparken vår. Jeg tror også at vi vil ha økt egenproduksjon av fornybar strøm som kan benyttes til å lade kjøretøyene.

Og jeg håper at det innen den tid er etablert et kommersielt ladenettverk for næringstransport slik at større deler av transportbransjen kan omstille kjøretøyene sine. Tenk om det en gang blir slik at vogntog kan lade hvor som helst hvor de ferdes – for eksempel mens de venter på fergeleiet eller er parkert om bord på fergene.