Skip to main content
4.3.5

Effekten av Enova – Elvarebilprogrammet

Denne rapporten er den første effektevalueringen som gjennomføres med en ny metode som er utviklet av Enova. Ambisjonen er å utvikle en serie med effektanalyser etter hvert som støtteprogrammer avsluttes.

"Effekten av Enova - Elvarebil-programmet"

Ønsker du å laste ned rapporten i PDF-format, så kan du gjøre det her. Vil du lese på skjerm, så scroller du bare nedover.

Effekter_av_Enova_Elvarebilprogrammet_Page_02
Effekter_av_Enova_Elvarebilprogrammet_Page_03
Effekter_av_Enova_Elvarebilprogrammet_Page_04
Effekter_av_Enova_Elvarebilprogrammet_Page_05
Effekter_av_Enova_Elvarebilprogrammet_Page_06
Effekter_av_Enova_Elvarebilprogrammet_Page_07
Effekter_av_Enova_Elvarebilprogrammet_Page_08
Effekter_av_Enova_Elvarebilprogrammet_Page_09
Effekter_av_Enova_Elvarebilprogrammet_Page_10
Effekter_av_Enova_Elvarebilprogrammet_Page_11
Effekter_av_Enova_Elvarebilprogrammet_Page_12
Effekter_av_Enova_Elvarebilprogrammet_Page_13
Effekter_av_Enova_Elvarebilprogrammet_Page_14
Effekter_av_Enova_Elvarebilprogrammet_Page_15
Effekter_av_Enova_Elvarebilprogrammet_Page_16
Effekter_av_Enova_Elvarebilprogrammet_Page_17
Effekter_av_Enova_Elvarebilprogrammet_Page_18
Effekter_av_Enova_Elvarebilprogrammet_Page_19