Skip to main content
4

Markedsutvikling med Enova

Vårt overordnede mål er å levere markedsendring som tar oss til lavutslippssamfunnet. Underveis må vi påse at innsatsen vi gjør har en ønsket effekt.