Skip to main content
4.1

Utviklingen i markedet

Direktør for teknologi- og markedsutvikling oppsummerer Enovas innsats i 2023, og forteller om utvikling i markedene.

Astrid Lilliestråle, direktør for teknologi- og markedsutvikling
Astrid Lilliestråle, direktør for teknologi- og markedsutvikling.

Enova øker ambisjonene

I 2023 opplevde Enova økt interesse for klima- og energiomstilling. Dette førte til mer utdelt støtte fra våre

enn noen gang tidligere, og i det kommende året hever vi ambisjonsnivået ytterligere.

Norsk næringsliv utvikler seg i en stadig grønnere retning, og ambisjonsnivået øker år for år. Dette ser vi daglig gjennom antall prosjekter vi støtter. I fjor delte Enova ut nærmere 6 milliarder kroner til norsk næringsliv og husholdninger. 

I vår jevnlige dialog med markedet merker vi også økende interesse. 

Våre støttetilbud er derfor i stadig utvikling og reflekterer den omstillingen Norge må gjennom for å nå klimamålene mot 2030 og 2050.

Enova støtter ny klima- og energiteknologi gjennom en reise fra startfasen og pilotering, frem til fullskala implementering og videre utrulling i markedet. Når markedet har begynt å omfavne teknologien og er i stand til å fortsette utviklingen på egen hånd, eller med mer effektiv hjelp fra andre virkemidler for omstilling, avsluttes denne reisen.

Enova trekker seg ut og tar neste skritt fremover. Dette bidrar til å drive omstillingen videre, noe vi også gjorde i 2023. 

Også i privatmarkedet er det økt interesse og pågang for grønn teknologi. I 2023 vedtok vi mer enn dobbelt så mye i støtte på Enova-tilskuddet sammenlignet med året før, med over 35 000

hos husholdninger, sammenlignet med rundt 15 000 tiltak i 2022.

Solcelleanlegg var det klart mest populære enkelttiltaket, med 30 prosent av alle støttede prosjekter.

I fjor fikk Enova den responsen fra markedet vi hadde håpet på. Men med større budsjetter enn noen gang, hever vi ambisjonsnivået ytterligere. Nå går vi inn i 2024 med stort pågangsmot, og håper norsk næringsliv og husholdninger vil møte oss på veien og se de spennende mulighetene som ligger foran oss.

For å bidra til politiske målsetninger og samtidig møte interessen og etterspørselen fra næringslivet, har vi gjennom 2023 videreutviklet og styrket våre satsinger.