Skip to main content
4.2

Industri

Norsk industri er svært viktig for sysselsettingen og samfunnsøkonomien til Norge. Sektoren har også en avgjørende rolle på veien til, og realiseringen av, fremtidens lavutslippssamfunn.

Resultater 2023

Totalt disponert
1 193 MNOK
Utslippsresultat
26 ktonn CO2
Innovasjonsresultat
1 299 MNOK
Antall prosjekter
160 Antall

Markedsutvikling i industrien 2023

Industri hovedbilde