Skip to main content
4.5.4

Et marked i endring – Utslippsfri bygge- og anleggsplass

I lavutslippssamfunnet må bygge- og anleggsprosjekter gjennomføres utslippsfritt. For å bidra til dette har Enova siden 2017 støttet utslippsfrie anleggsmaskiner.

El gravemaskin

Anleggsmaskinene er en del av et større system som må fungere sammen for at bygge- og anleggsprosjekter skal kunne gjennomføres utslippsfritt.

Fra 2017 til 2021 ble det gjennomført noen få prosjekter for å prøve ut nye klimaløsninger på bygge- og anleggsplasser. Disse gikk gjerne ut på å teste én elektrisk anleggsmaskin av gangen. Ingen bygge- eller anleggsprosjekter var blitt gjennomført helt uten utslipp.

En sentral utfordring var mangel på infrastruktur og systemer som kunne gjøre det enklere å bruke elektriske maskiner og utstyr. Det var tydelig at flere løsninger måtte utvikles og testes hvis hele byggeplasser skulle gjøres utslippsfrie.

Gravemaskiner

Samtidig var det økende interesse for tematikken, og flere kommuner satte ambisiøse mål om å redusere utslipp fra bygge- og anleggsprosjekter.

Med mål om å få opp systemløsninger, forretningsmodeller og aktører som ville bidra til å forenkle elektrifiseringen av bygge- og anleggsplasser lyste Enova ut en konkurranse for teknologiprosjekter innen Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser, våren 2021.

Gjennom denne støttet Enova flere teknologiprosjekter på området. Prosjektene testet ut ny teknologi i en piloteringsfase.

Etter utlysningen i 2021 er flere konsepter for lading av elektriske anleggsmaskiner utviklet og demonstrert i markedet. Flere selskaper tilbyr i dag helhetlige løsninger til elektrifisering av bygge- og anleggsplasser. Felles for disse løsningene er at mobile ladestasjoner med batterier til lading av elektriske anleggsmaskiner er ofte nødvendig.

Mobilt Batteri

De mobile ladestasjonene er nå tilgjengelige i markedet etter at løsningen har blitt pilotert og demonstrert, men til en betydelig kostnad for aktørene som skal investere i dem og bruke dem. Merkostnad er altså neste barriere i utviklingsløpet.

Enova jobber i dag med tidlig fase markedsintroduksjon av løsningene, og tilbyr støtte til investering gjennom programmet: "Mobile ladestasjoner for elektriske anleggsmaskiner".

De mobile ladestasjonene blir sett på som en sentral del av systemet som må fungere for å oppnå utslippsfrie bygge- og anleggsprosjekter. Gjennom å støtte teknologiprosjekter innen "Utslippsfri bygge- og anleggsplass" i 2021 bidro Enova til utvikling og testing av løsningene.

Nå bidrar Enova til økt tilgjengelighet av mobile ladestasjoner i markedet og slik også til bedre utnyttelse av elektriske anleggsmaskiner.

Håkon – Digital Markedsfører Kommunikasjon
Jeg er så heldig at jeg får arbeide med å vise folk og fe alt det vi i Enova driver med gjennom den spennende og litt diffuse verdenen som er sosiale medier. Enova har hatt kontoer på flere plattformer, men de har ikke akkurat vært så aktive. Derfor kom jeg inn - for å blåse nytt liv i disse kontoene. Transport til lands eller vanns vil ikke stoppe. Energibruken vil ikke stoppe. Industrien vil ikke stoppe. Da må vi gjøre disse prosessene bedre - vi må gjøre dem grønnere. Jeg kan ikke tenke meg en arbeidsplass i Norge som arbeider mer direkte mot akkurat det enn Enova. For meg er det egentlig ikke noe annet som kan måle seg med den jobben vi gjør. Vi jobber jo faktisk for å redde verden her! Bokstavelig talt superhelter, liksom.
0:00/0:01