Skip to main content
4.4.6

Disse går foran – Verdens første utslippsfrie lasteskip

Historien til Egil Ulvan Rederi AS startet i 1919. Da kjøpte Edvard sin første fiskebåt – og sjøbeina ble for alvor satt i Ulvanfamilien.

En intervjuserie som løfter frem innovative og modige mennesker og bedrifter som går foran og flytter bedriften, bransjen og Norge inn i fremtiden.

Ivar Christian Ulvan på plass ved der det hele startet - i en fiskebåt av den tradisjonelle typen

Fra fiskebåt til verdens første utslippsfrie lasteskip

Spoler vi frem til i dag, står beina fortsatt godt plantet på dekk og Ivar Christian Ulvan er fjerde generasjons reder i oldefar Edvard sitt livsverk. Det gode fotfestet takker han sin far for. Han vil drive rederiet videre i hans ånd – og da må de være innovative.

Drivkraften og interessen for skipsfart, og spesielt skipsdesign ligger tydeligvis i Ulvan-genene. Og opplæringen starter tidlig. Ivar har vært med ut på båtene siden han gikk i knebukser, og var han ikke ute på havet, satt han på gutterommet og tegnet skip.

For det er for skipsdesign hjertet banker ekstra hardt. Og det kommer godt med når du har ansvar for å bygge verdens første utslippsfrie lasteskip.

Ulvan-generasjonene har møtt noen stormkast i karrieren og de økonomiske utfordringene har hele bransjen kjent på lenge. Energikostnadene er spesielt utfordrende, og det har tvunget familiebedriften til å tenke nytt. Noe som har resultert i at de har redusert CO2-utslippet sitt med 50 prosent de siste 25 årene – og mer skal det bli.

Hvorfor ønsker Egil Ulvan Rederi å gå foran?

Det er flere grunner til at vi tar sjansen. Det ene er de økonomiske utfordringene vi møter i vår bransje, og da tenker jeg spesielt på energikostnadene. Energi er omtrent 30 - 40 prosent av totalkostnaden på en båt, og det er her vi kan påvirke for å få ned kostnadene – som vi er avhengige av. Vi driver i en bransje med lave marginer, og vi må ha lave driftskostnader for å overleve. I tillegg må vi utvikle skip som skal kunne være i drift om 20 år og da må vi også forstå hvilke avgiftsregimer som kommer fremover. Derfor blir miljø en viktig del av utviklingen. Kan vi redusere de kostnadene seiler vi en lysere fremtid i møte, både økonomisk og med tanke på miljøet.

I tillegg ønsker vi å være en attraktiv og trygg arbeidsplass for våre ansatte. Vi ønsker å være fremtidsrettet og ha effektive skip med stor kapasitet.

VP

Kan du fortelle om utviklingen dere har hatt?

Det hele startet med fiskebåten «Frohavet» i 1919. Men siden den gang har en blanding av stormfulle kast og blikkstille vann ført oss dit vi er i dag: 13 skip – og flere på vei.

Vi skal nå bygge verdens første utslippsfrie lasteskip. Dette er en stor milepæl som ikke hadde vært mulig uten Enova på laget. Men det var også ganske stort for oss da vi i 1998 tok ut vårt første nybygg fra Vaagland Båtbyggeri. Alle på kysten mente at det kom til å senke rederiet, da skipet kostet nesten 50 millioner kroner. De skipene vi konkurrerte med da kostet en tiendels av det. Men heldigvis tok de feil.

Siden da har vi tatt flere sjanser med nybygg, til tross for motstand. Hadde det ikke vært for at vi tørr å tenke nytt, hadde vi nok ikke vært her i dag. Og den nytenkingen må jeg takke min far Egil og farfar Mikal for. De tok sammen ut et nybygg i 1967, og satte i gang ren godsrute mellom Trondheim - Tromsø. De har alltid vært først ut, og vi skal fortsette i deres ånd.

Da vi for alvor merket presset fra energikostnader måtte vi igjen legge hodene i bløt og tenke fremtidsrettet. Skipene MS Oddrun With og With Orca er resultater av dette. MS Oddrun With ble satt i drift i 2022 og går på flytende naturgass (LNG), mens With Orca etter planen skal settes i drift i 2024.

Rent økonomisk var fjoråret utfordrende på grunn av ekstreme høy LNG-kostnader. Men vi ser lyst på fremtiden nå som vi har fått skip som passer for våre behov på kysten. Og takket være Enova kan vi forhåpentligvis seile inn i en lys og klimavennlig morgendag.

Hva er de største utfordringene dere har møtt?

Historisk har vi jo møtt en del negativitet langs kysten, og liten tro på våre prosjekter og nybygg. Dette har vi derimot klart å motbevise, og jeg håper vi kan tråkke opp en ny sti og bidra til regelendringer for de som ønsker å satse på skip for fremtiden. I dag finnes det for eksempel ingen regler for komprimert hydrogen. Men med With Orca vil vi få regler som gjør det enklere for de som kommer etter oss.

En utfordring vi lever i i dag, er at prisene har steget utrolig mye de siste årene. Energikriser og krig har ikke akkurat bremset den prisstigningen. Men til tross for dette har vi fortsatt store ambisjoner og utviklingsplaner.

Faren min har alltid vært i front i sitt segment, og har tilpasset fartøyene etter kundenes behov. Dette har også bidratt enormt til at vi er en av de få som driver på kysten i dag. De fleste har forsvunnet på veien på grunn av lav lønnsomhet

VP

Hva er planene og ambisjonene fremover?

Vi skal ha redusert våre CO2 utslipp med 50 % innen 2025, målt mot 2021. For å gjøre dette, er vi avhengig av miljøvennlige skip.

Derfor skal vi, i tillegg til nye skip, fortsette å montere energieffektivisering på våre eksisterende skip. Målet er at vi da får ned kostnadene med 15 % på disse. Dette er erfaringer vi har gjort oss da vi gjennomførte det samme på to andre skip i 2022. I tillegg til å få ned kostnadene, reduserer vi også utslippene våre betraktelig.

Vi er også alltid nysgjerrig på ny teknologi som får ned energiforbruket. Det er ikke nok energi til alle. Skal vi lykkes, må vi utnytte energien vi får direkte fra naturen, som vind, bølger og sol.

Der er With Orca et godt eksempel. Skipet skal få store seil, som henter 50 % av energibehovet direkte fra vind. Derfor har vi kalt konseptet POWER by NATURE.

I denne sammenhengen må jeg også si: With Orca hadde ikke blitt en realitet uten to vareeiere som utfordrer oss: Heidelberg Cement og Felleskjøpet Agri. De utfordret markedet til å designe et nullutslippsfartøy som kan dekke transportbehovet til begge selskapene. Personlig hadde jeg ikke tro på dette, da hydrogen er så dyrt. Men da vi gikk for energi fra vind, så jeg flere muligheter.

Vi har hatt utrolig godt samarbeid og konstruktive samtaler, og jeg er veldig takknemlig for tilliten og samarbeidet.

Noe spesielt du er ekstra stolt av?

Vi er utrolig stolte av de effektive skipene vi har i flåten vår og prosjektene vi har på blokka. Siden 2014 har vi bygget tre skip med lavt utslipp, alle med LNG. Det siste nybygget ble levert i fjor sommer og er det skipet i verden med best energiutnyttelse. Dette skipet er også mer komplisert å bygge en hydrogenskipene, som for eksempel With Orca blir.

I tillegg er vi stolte av at vi i et presset marked har klart å holde på norske sjøfolk. Våre konkurrentene bruker ofte utenlandsk mannskap for å spare penger, men for oss er det viktig å kunne tilby en trygg og fremtidsrettet arbeidsplass for de som bor i landet vårt.

Noe du ønsker å si til andre som ønsker å dytte sin bedrift eller bransje fremover?

Vi må jobbe i samme retning, og gjøre den maritime transporten konkurransedyktig mot landtransport.

Den maritime transporten taper terreng etter hvert som veiene bygges ut, og bilene vil være et mer tidseffektivt fremkomstmiddel. I tillegg blir skipene jaget fra sentrumsnære arealer på grunn av leilighetsutbygginger. Resultatet er nye kaianlegg med høye kostnader, som vi må finansiere selv. Og, ikke minst, blir det dyr transport fra skip til kunde.

For å lykkes må vi beholde sentrumsnære arealer for skip. I tillegg må landtransporten bidra mer ved veiutbygging og vedlikehold enn de gjør i dag. Min tanke er at det kunne vært mulig med en tilsvarende modell som i Tyskland, med veiprising.

Hva betyr støtten fra Enova for dere? Både økonomisk og rådgivning.

Uten Enova er det ikke mulig å regne hjem prosjektene våre. Og uten støtte hadde vi som velger å gå først, tatt kostnaden andre slipper i framtiden.

Selv med støtte fra Enova vil nybyggene bli dyrere per dag, men fram i tid vil de bli billigere. Da spesielt med tanke på økt avgift på utslipp.